Hiện nay có người máy dùng hai chân để đi không?-Cờ Thủ

Cờ Thủ-Thoạt nhìn, người máy cđ lắp bánh xe cộ vẻ như c<5 hiệu quả hơn lắp chân. Nhưng bạn chỉ cần tưởng tượng một chút: tình cảnh khi ôtô ra vào đoạn đường bùn lầy; cảnh tượng người cưỡi Chắn online xe đạp khi lên xuống cầu thang; khi kẻ địch đến gần bên cạnh, xích xe tăng Chắn online quay vòng không nổi; bạn sẽ co thể thấy rõ n£ười máy co láp bánh xe khi mặt đất mềm xốp, khi cần đi lại hoặc khi cần quay một góc vuông thì bất lực biết bao.
Nếu như người máy co hai chân giống như người, thì cđ thể đi lại trên bất cứ mặt đường nào, cđ thể rất dễ dàng xoay trái quaý phải, cổ thể thay đổi các loại kiểu cách tiến hành chạy nhảy,…bánh xe khộng thể so sánh nối với chân.
Nhưng, để cho người máy dùng hai chân đi đường, đđ là một việc rất khố khãn.
Dùng hai chân đi đường tại sao lại rất khó? Cái bàn bổn chân, đạt trên mặt đất no không thể bị đổ, đổ gọi là

Cờ Thủ
-ổn dinh tinh*. Cái ghế hòng chi còn hai chốn, nd sẽ bị (lố đó gọi là Ổn định tinh* Đổy cái bàn bổn chân về phía trước, đố cho con chó bốn chốn chạy về phía trước, đớu khỏng thể bị đổ, đố gọi là “ổn đinh trạng thái động”,
Nếu anh đáy cái ghế hòng hai chân về phía trước, đổ gọi là “bất Ổn định trạng thái động”.
Nếu như ngưòi máy chỉ c<5 hai chốn giàn đơn, để nò đi về phía trước, thế thì nhát định sẽ đổ.
Thế thì tại sao khồng cho người máy cũrỉ/Ị có co thu online chân như người?
Bởi vì điều này quả khtí! Chi dưới của người tổng cộng có co thu online 62 khúc xương.
Giữa cốc khúc xương có khớp.
Chi dưới của người tổng cộng có 54 khớp. Khi đi bộ, chi dưới cổ hơn 800 cơ báp chịu sự chi phổi của thán kinh, cơ bắp co rút, đem đ?n các động tác hiệp đồng của xươpg và khớp,mói cđ thể đi đường được.
Khi người đi đường trọng tâm thân thể thay đ’1i. Trọng tâm thân thể người rất cao, ở gần lưng và rỗn bụng. Trọng tâm cao trong khi chuyển động dễ không ồn định
Ngoài ra, trong khi đi cò 11 crí htíớng củ/i hiệu quán tính’*, nó khiến người ờ vảo “Irnng thái bấfc ổn định Thế thi tại sao khi đi đường lai không ngu? Đcí ìh vi người biết dùng tai để kiểm tra trọng tAni của minh. Một khi trọng tâm lệch rồi, ođ thể sáp bị ngã, đại não liốn lập tức mệnh lệnh thân Ếhể điều chỉnh một chút đố thân thể khỏi ngã. Điều này cd điểm giống với diễn viẻn xiếc chơi trò múa cờ, khi cây cờ có mội chút xu thế muốn đổ, thì điều chỉnh ngay, khiến cho trọng tâm của cây cờ ở phía trước trên điểm tỳ, như thố sẽ không bị đổ.
v Nhưng mà, nếu như người máy hoàn toán bát chước chi dưới cùa người, dùng mấy chục thanh truyèn thay thế các khúc xương, dùng mấy chục khớp cơ giới, lại dùng mấy chục thiết bị cố thể sản sinh chuyển động (gọi là động cơ), thay thế mấy trám cơ bấp, và phải cđ cơ quan cảm giác, đo được biến hđa của trọng tâm, do máy tính phân tích tính toán nên điều khiển chuyển động như thế nào, lại giừ được không ngã khi chuyển động về phía trước, điều đố thì rất phức tạp, không những kết cấu phức tạp mà cà sự phân tích xử lý của máy tính đối với tín hiệu cũng rất phức tạp.
Vì thế muốn chế tạo người máy dùng hai chân để đi là rất khó khăn, nhưng hiện nay các nước Nhật, Mỹ, Trung Quốc … đều đã cđ người máy loại này.
• Người máy tại sao lại có thể đi theo tuyến đường mà con ngươi mong muốn?
Để một đứa trẻ tự đi tù nơi này đến nơi khác, đứa trẻ phải giải quyết bốn vấn đẽ.
– Phải nghỉ được theo tuyến đường nào đi đến mục tiêu.
• Trong khi đi phài luồn luôn nhìn rô minh da đi đến đâu, xem xem có rời khỏi tuyến đường mong muốn không.
– o mỏi một điểm đêu phài xác định bước sau nên đi như thế nào.
– Trong khi đi phải đề phòng va chạm, gặp chướng ngại phải vượt qua hoặc vòng qua.
Người máy đi lại cũng phải giải quyết các vấn đê đã nêu ở trên.
Người máy kiểu di động có hai loại: một loại là do người điều khiển từ một nơi rất xa, đó gọi là người máy điều khiển từ xa; còn cố một loại tự minh độc lập đi lại, gọi là người máy đi lại kiểu tự chủ.
Người máy đi lại kiểu tự chủ lại cố hai loại: co quỷ đạo và không có quỹ đạo.
Trên tuyến đường người máy phải đi có thể đặt ray thép, máy đi trên đường ray. Cũng có thể vẽ ra một vạch tráng cố thể phản quang. Trên thân người máy có mang theo bộ phát xạ, cố thể không ngừng phát ra các tia sáng. Các tia sáng này được vạch tráng phản xạ trở lại, bộ cảm biến trên thân người máy tiếp nhận được loại tín hiệu này, điều khiển mình đi theo vạch trấng. Còn có thể chôn cáp điện dưới nền đất, cáp điện thông qua dòng điện sẽ cố thể sản sinh sống điện từ. Bộ cảm biến trên thân người máy cảm giác được tín hiệu điện từ, thỉ cổ thể điều khiển mình đi theo đường cáp điện này đến mục tiêu.

Cờ Thủ
Người máy kiểu di động có qũy đạo, chỉ có thể đi theo tuyến đường định trước, o các nơi đi lại, còn phải đặc biệt láp cho người máy các thiết bị dùng để định vị, ví dụ ở địa điểm cố định (như chỗ giao nhau của đường) láp lên thiết bị phát tín hiệu, người máy cãn cứ vào điểm đặc biệt này để định vị của mỉnh.
ỹệgtíừỉ máy ềệ động khớtìg ềề qủy Oii phứũ tap h&iĩ Ịihi&tỉ
ÍYaữg mấy tính cổa. người mứyi phủi Itrti trử trtíốc bấn đô củỉi mũi trường xung quanh, iụí phàí iắp cho người máy mảy chụp ànby chụp lại các mdỉ trướng xung quanh mỗi ‘khỉ người máy đi đặn một địa điểm, sam khí Chiến thuật chơi cờ úp Hữ sánh bản đè chup được ặvôi bấn đề hiu trũt Bé có Chiến thuật chơi cờ úp thể xác định dược lức do người máy đang ậ đán, sau đó người máy lại do máy tính xác định bưởc sa\ì đĩ nhtí tbẾ sầo.
Đế iEá&ỉi va chạm, và vượt qua hoặc vòng qua chướng ngại, thi cần phải lắp bộ cảm biến cho người máy,thông qua máy tính để tiến hành phán đoán và đưa ra quỵẽt định VI đụ, lắp cho người máy bộ câm biến xúc giác kiều wrâu mèo* khí nó xốc giác thấy vật cản, liền sinh tín Kiệu đưa đến máy tínb, đo máy tính mệnh lệnh người mảy giàm tốc ổộf cuối cùng dừng lại; hoặc do người mảy sau khi suy xét toàn diện vạch kế hoạch bước sau nên đì lứiư thế nào (gọi ià quy hoạch qũy đạo), để tỉm ra tuyển đưòag
#
mỏi, cổ thể vòng qua vật cản, sau khi điều khiển người mảy vòng qua vật cản lại tiến đến phía mục tiêu.
Dừng máy tính tiến hành quy iioạch qũy đạo, tránh vặt cản, gập nhiều vấn đề kỹ thuật cụ thể, đặc biệt là đối với môi trườtig phức tạp, phải co thể lập tức đưa ra phán ứng như con người, quyết định bản thân bước sau đi như thế nào, điều đố là tương đối khố khăn, tuy nhiên cũng có thể thực hiện được tùy thuộc vào sự phát triển kỹ thuật.
Cho nên, khi chúng ta thấy người máy đi lại chính xác theo tuyến đường con người mong muốn thì chớ cố coi là kỳ lạ? độ khố của nó so với trẻ con học đi không biết phải gấp bao nhiêu lần!

Post Comment