4 Sơn nhà Hà Nội

4. Kiểm tra các lựa chọn màu sơn trong những giờ ban ngày và những giờ chiều. Nếu có vẻ như có sự khác biệt, căn Dịch vụ sửa nhà cũ Dịch vụ sửa nhà cũ cứ vào quyết định của bạn về thời gian phòng được sử dụng nhiều nhất. 5. Lưu ý rằng các loại bóng đèn điện khác nhau sẽ mang các kết quả khác nhau trong màu cuối cùng. Luôn luôn kiểm tra màu sắc của bạn trong phòng và dưới bóng đèn ở nơi chúng sẽ được sử dụng.

Bóng đèn sợi đốt phát ra một màu hồng, nghĩa là một tông màu đào có thể có màu hồng; Màu vàng sẽ xuất hiện.

Bóng đèn huỳnh quang tắt đèn xanh. Họ sẽ làm cho pinks xuất hiện nhiều hoa oải hương; Màu vàng xuất hiện màu xanh lá cây; Và màu xanh lá cây nhìn nhiều. 6.

Thông thường, càng có nhiều sự tương phản trong một căn phòng thì nó sẽ nhỏ hơn. Khi chọn màu từ cùng một dải Sơn nhà Hà Nội sơn, giữ trong ba Sơn nhà Hà Nội màu trên dải. Các phòng nhỏ như phòng tắm có thể xử lý màu tối. 7. Nếu bạn có một căn phòng dài bất thường, sơn các bức tường ngắn hơn một bóng tối hơn để làm cho căn phòng trở. 8. Để giảm trần nhà, sơn trần nhà màu tối hơn tường. 9.

Để nâng cao trần nhà, sơn trần nhà bằng màu sáng hơn tường và xem xét việc sơn nền cùng với màu tường. 10. Khi lựa chọn màu sơn hãy tính đến nhiệt độ phòng được sơn.

Post Comment