Bộ ảnh kỷ yếu đẹp trong mùa hoa phượng

Váng! Quá đúng như lời trao đổi của cô giáo. Bới tôi đã biết trường trung học cơ sớ Trưng Vương có truyền thống “Dạy tốt – học tốt” và luôn dẫn đầu vé chấl lượng- giáo dục toàn diện. Nhà tnrờng còn là cái nôi Chụp ảnh sản phẩm  phát hiện, đào tạo và hổi dưỡng nhân tài bởitrường dil nhiều nãm là cái nôi đổi mới phượng phốp dạy và học. Đội ngô giáo viôn của trường ịđn có nhiêu đóng góp cho sự phát trien của ngành Giáo dục I f);io tạo Hà Nội và trên toàn quốc, Các thế hệ tháy và Irò cùa nhà trường luôn kê thừa nối tiếp truyền Ihống dạy tốt I học tốt cua lớp người đi trước. Nhờ đó chụp ảnh món ăn  tháy Irò nhà trưòng đã đạt được nhiều thành tích qua mỗi thời kỳ lịch sử của trường.

Khi được hỏi về thành tích đạc biệt xuất sắc của nhà trường Irong đó nội dung nổi bật của trường là luôn dẫn đầu về chất lượng giáo dục toàn diện và tôi đã được cỏ giáo Kim Ngân cho biết khá chi tiết về nội dung này. Đó là nội dung dẫn đầu về chất lượng đội ngũ của thầy trong quá trình giảng dạy. Cô giáó cho tôi biết ở mọi thời kỳ, đội ngũ cán bộ giáo viên cúa trường đểu tâm huyết với nghề, hếi lòng vl học sinh thân yêu. vể chuyên môn, giáo viên luôn tự học, lự bồi dưỡng đế đạt trình độ chuyên môn cao.

Qua nhiều thế hệ, giáo viên chụp ảnh gia đình  của trường luôn tích cực chủ động, nghiên cứu học tập và trao đổi chuyên môn nhằm không ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt. Các thầy cô đã trực tiếp tham gia viết sách giá.

141khoa, sách bài soạn và sách Iham khảo cho nhiều bộ môn được sử dụng trên toàn quốc như: Thầy giáo Vũ Hữu Bình đã viết gần 100 đẳu sách môn toán khối trung học CO’ sở. Cô giáo Trân Thị Thành là đồng tác giá của 16 cuốn sách bài soạn bộ môn Văn. Cô giáo Trịnh Thuý Hằng, cô giáo Hồ Thu Hằng và thầy Đoàn Hiếu Chiến tích cực tham gia viết sách tham khảo bộ môn toán. Cô giáo Nguyễn Kim Thuý biên soạn sách hướng dẫn củá bộ môn tiếng anh trong chương trình mới. Cô giáo Phạm Thanh Hiền viết sách tham khảo bộ môn Sinh vật. cô giáo Nguyễn Thị Thu Hà tham gia viết chương trình lịch sử Hà Nội 6.

Post Comment