Làm áo của bạn cho Festival Trung Cổ ở Grand-FougerayYoutube

Đoạn tai youtube cho android cuối cùng đã đến, việc chuẩn bị Youtube của các lễ hội thời Trung Cổ trong swing đầy đủ. Nó diễn ra vào thứ bảy ngày 27 và Chủ Nhật ngày 28 tháng 8 tại Grand-Fougeray, gần Redon.Youtube

Sau bốn năm vắng bóng, lễ hội thời Trung Cổ ở Grand-Fougeray, Youtube gần Redon, là trở lại với một phiên bản đặc biệt theo dấu hiệu của bốn yếu tố: đất, không khí, lửa và nước. Nó sẽ diễn Tải youtube cho điện thoại Sony miễn phí ra thứ bảy ngày 27 và Chủ Nhật ngày 28 tháng 8.Hướng dẫnCác nhóm tình nguyện viên đang hoạt động. trang phục thời gian được thiết kế bởi hệ thống cống rãnh cho các cuộc diễu hành lớn.Youtube . Họ xuất bản hướng dẫn khác nhau, để mọi người có Youtube thể dễ dàng thiết kế trang phục hoặc phụ kiện (s)Thủ thuật Youtube không phải ai cũng biết của mình đầu tiên trong số này là đã có sẵn trên trang web chính thức và trang Facebook (https: //www.facebook.com/ fetemedievale35).

Post Comment