Quỳnh nghiễm nhiên thành một tay ỉái máy cày thực thụ bán máy phát điện

Những loạt rổc-két thi nhau bắn đón đầu đón đuôi. Những tiếng nổ tưởng bục tai. Vừa chớm vùng cây xanh, Quỳnh kéo tạt xe tôi chạy theo suôi cạn. Vào sâu mấy trăm mét, Quỳnh mới chịu đỗ lại. Tôi và Quỳnh nhảy tót khỏi buồng lái. Cả hai vuôt bụi nhìn nhau phá ra cười. *
Đánh Mỹ xong. Từ phía trong, chung tôi vội vá hành quân ra miền Trung. Trung đoàn cơ động của tôi lúc này càng vất vả. Chung tôi cắm nhà trên một cánh đồng bỏ hoang đầy cỏ gianh và vỏ đạn đại bác.

Chúng tôi niêm cất xe cộ, xây dựng nhà ở, trồng cây lương thực. Tôi trở thành một giáo viên bán máy phát điện thợ bán máy phát điện nề. Quỳnh nghiễm nhiên thành một tay ỉái máy cày thực thụ. Hôm tôi đến, Quỳnh chễm chệ ngồi trên chiếc ĐT75 lắp bộ lưỡi cày cao ngất nghểu.

Trông thấy tôi, Quỳnh phanh máy cấp tốc, kêu to lên. Cậu nhảy từ bánh xích máy hút bụi giá rẻ xuồng đất, máy hút bụi giá rẻ chạy ào tđi. Thôi thì cậu đấm cậu đá, cậu hôn cậu hít tôi phát mệt lên, mới chịu buông ra. i Tao sắp máy rửa xe giá rẻ về phép rồi máy rửa xe giá rẻ . Hiểu chưa? Tao 8G cưới vợ trong dịp này.

Quỳnh vđ vội chiếc điếu cày và bi-dông nước chò đăc kéo tôi ra một bụi cỏ.

Nắng.

Post Comment