Trước đây, tôi chỉ kể cho anh về tôi, về cuộc đời và về những rò chơi mà tôi đã từng chơi trong quá khứ như phỏm hay xóc đĩa. Anh cũng từng nói anh đã thất bại nhiều trong tình yêu, nhưng chưa bao giờ nói lý do khiến những mối tình ấy tan…