Thư viện hình ảnh trên iPhone 4S

Gallery khi mua iphone 5 thường gọi là Photó nói chung khá đơn giản và hoạt động dễ dàng. Đây là nơi mà tất cả hình ảnh của người dùng được lưu và được sắp xếp thành những album khác nhau hoặc theo tab hình, khi mở 1 album cụ thể bạn chỉ việc thao tác trượt…