Tiếng Anh đang là một ngôn ngữ toàn cầu mà hầu như các quốc gia trên thế giới đều theo học. Những năm gần đây người Việt cũng đã chú trọng nhiều hơn cho môn học này  Tuy nhiên làm cách nào để chúng ta học tiếng Anh đúng cách? Theo nhận xét từ những…