Nga đang tìm cách phát triển loại sơn tàng hình cho các tàu chiến tại khu vực Bắc Cực nhằm tránh sự dò xét phát hiện trước radar của địch. Báo chí Nga đưa tin, ngày 5/7 vừa qua Viện Nghiên cứu Khoa học chất liệu Polyme thuộc tập đoàn Techmash của Nga đang phát…