Mùa vải năm 2015 Việt Nam đã xuất khẩu một phần sản lượng vải thu được sang Mỹ. Tuy nhiên số doanh nghiệp làm việc này cũng rất ít và sản lượng vải xuất khẩu cũng chỉ là số lượng nhỏ. Theo lãnh đạo từ Bộ Nông nghiệp cho biết phần lớn vải Trung Quốc…

Người  dân Thái Lan đang tỏ ra hết sức ngán ngẩm về những hành động gây mất thiện cảm của du khách Trung Quốc tại đất nước này, mặc dù chính phủ đã thu được nguồn lợi không nhỏ từ những tour du lịch của khách Trung Quốc. Theo người dân địa phương cho biết…