Ted Cruz cho biết: “Barack Obama download tra chanh quan

Ted Cruz cho biết: “Barack Obama, trong download tra chanh quan  những tuần đầu tiên của chính quyền của ông, download tra chanh quan đã gửi những bức tượng bán thân của Winston Churchill trở lại Vương quốc Anh. Nếu tôi đắc cử tổng thống, Winston Churchill đã trở lại. ”

GÌ NÀY NGAY CẢ CÓ NGHĨA? NÀY LÀ THÍCH NGHE ĐƯỢC HIỂN THỊ RADIO YELL Một TEM bội AT Một bản in của AN EMAIL Forward.NÀY CÓ THỂ NÀO tầm thường THÊM VÀ NHỒI?

download tra chanh quan

“Nó sẽ là một tie ba chiều giữa Ngoại Tải game trà chanh quán về máy apk  trưởng, thư ký của tướng quốc phòng luật sư”, Cruz nói. “Khi nói đến quốc phòng, chúng ta phải bắt đầu xây dựng lại quân đội của chúng tôi ngay lập tức. Khi nói đến việc nêu … di chuyển các đại sứ quán Israel cho biết Israel, nó nói với các đồng minh của chúng tôi, nó cho kẻ thù của chúng tôi rằng nước Mỹ đang trở lại. ”

download tra chanh quan

“Chúng tôi cần một ai đó mạnh mẽ, Tải game trà chanh quán về điện thoại một người đại diện cho đất nước này”, Cruz nói của một thư ký tiềm năng của nhà nước. “Một thư ký của nhà nước trong một chính quyền Cruz sẽ là một người như John Bolton.” Đối với một luật sư nói chung, Cruz tuyên bố rằng “vô luật pháp của chính quyền Obama đã trở thành một trong những di sản đáng buồn nhất”.

Post Comment