Y tuôn ra hàng tràng Jambo dân tộc hoa

Ông lấy bà ấy lâu chưa?
– Một năm rưỡi. – Vì vậy mà bà ấy không trỏ lại.

Chỉ vì ông. Nó giương đôi mắt màu xám được phóng đại lên sau lốp kính cận để quan sát tôi. Friedrich thuộc thế hệ của máy vi tính, T.

v, xe Mercedes hai chỗ ngồi hiện đại; một đứa trẻ sốm phát triển và nhà giàu, xuất thân từ một dân tộc có tiền. Nếu mẹ tôi đã kết hôn một cách hợp lý hơn thì tôi đã làm một người Đức trăm phần trăm, chứ đâu phải một. Thằng bé cũng ghen, nhưng ghen về chuyện khác. Tóm lại tôi với nó ghét nhau; đó là điều dễ thấy, kể cả vối Gardener. Trên lối đi chật hẹp ngăn cách chúng tôi vối ngôi nhà bên kia, một nhóm người chỉ trỏ nói chuyện với nhau. Họ đang chờ chúng tôi. Ba người đàn ông và hai người đàn bà đang nói chuyện huyên thuyên.

I Mây dân tộc thổ tay thợ làm vườn dân tộc thổ đã loan tin Angie đến I Gardener nói. Tất cả khách khứa ỏ các ngôi nhà xung quanh đểu tối đê chào. Ông ta làm dấu vói họ và nói với họ bằng tiếng Swahili. Một gã Kenya dong dỏng cao đến gần chúng tôi:
– Đây là Abou. người dân tộc nùng đầu bếp dân tộc nùng . Tôi bắt tay y.

Y tuôn ra hàng tràng Jambo. xong lại tiếp tục nói chuyện, bằng tiêng Anh. Sau dân tộc hoa Abou là cô hầu phòng, một cô gái rất xinh, dân tộc hoa một thánh nữ đồng trinh Marie da đen, mặt trái xoan cân đôi, đôi mắt.

Post Comment